Facebook Twitter
dollarbender.com

Nhãn: ngắn

Bài viết được gắn thẻ Ngắn

Hệ Thống Giao Dịch Chứng Khoán

Đăng trên Tháng Sáu 9, 2023 bởi Todd Marvel
Bạn không thể kiếm được tiền trên thị trường trừ khi bạn có một phương thức giao dịch nghiêm trọng.Để đạt được lợi nhuận đáng kể thường xuyên, bạn phải chọn một hệ thống giao dịch đã vượt qua bài kiểm tra thời gian.Đầu tiên, tại sao chúng ta không khám phá ra một hệ thống giao dịch có nghĩa là gì...

Điều Gì Sẽ Xảy Ra Nếu Một Cổ Phiếu Không Pan Ra?

Đăng trên Thang Chín 14, 2021 bởi Todd Marvel
Nhiều lần chúng ta có một cái nhìn về một số điều và trong hai lần tiếp theo, nó sẽ không bị loại, vì vậy chúng ta tiến hành.Thường thì những suy nghĩ đó được đưa ra, trở thành người chiến thắng, nó chỉ đơn giản là mất một vài ngày để đột phá, hoặc những gì bạn đã xảy ra.Những lần khác, chúng tôi bị rung chuyển từ một vị trí với mức tăng nhỏ, chỉ để tìm thấy cổ phiếu tăng cao hơn một tuần sau đó...

Bạn Có Phải Là Một Stockaholic?

Đăng trên Tháng Tư 17, 2021 bởi Todd Marvel
Xã hội ngày nay đưa ra sự công nhận đặc biệt cho người nghiện rượu, sexaholics, aholics, shopaholics, Chocaholics và các "-aholics" khác.Còn Stockaholics thì sao? Stockaholics là những người quá ám ảnh về các khoản đầu tư thị trường chứng khoán của họ.Vì khoảng 50% các gia đình Hoa Kỳ trực tiếp đầu tư hoặc gián tiếp vào Sở giao dịch chứng khoán, rất có khả năng hiện đang tồn tại một số lượng lớn các stockaholics không được chẩn đoán...

Cap & Micro Cổ Phiếu Nhỏ Tăng Lên Và Làm Thế Nào Bạn Có Thể Lợi Nhuận?

Đăng trên Tháng Hai 18, 2021 bởi Todd Marvel
Thành công trong giao dịch cổ phiếu Cap & Micro Cap nhỏ như với bất kỳ doanh nghiệp nào khác trong cuộc sống đến từ việc có thể nhìn thấy bức tranh lớn và từ việc chú ý đến các chi tiết nhỏ.Ví dụ, hãy nói rằng bạn là chủ doanh nghiệp và bạn có một cửa hàng trang sức trên một con phố cụ thể giống như anh chàng ở góc khác, nhưng người đàn ông kia vẫn kiếm được lợi nhuận cao hơn 5 lần so với bạn chỉ vì anh ta Làm điều gì đó khác biệt...