Facebook Twitter
dollarbender.com

Có Phải Thị Trường Chứng Khoán Là Một Cách Tốt để đầu Tư?

Đăng trên Bước Dều 10, 2023 bởi Todd Marvel

Vâng, không cần phải nói, mua cổ phiếu là một lựa chọn tuyệt vời cho những người tìm kiếm các khoản đầu tư dài hạn. Bạn có thể tìm thấy những người chi tiền cho cổ phiếu trong một thời gian kém hơn; Nó có thể là trong 1 tuần, 1 tháng hoặc 3 tháng.

Đối với các cá nhân không có ý tưởng nhiều về thị trường cổ phần và cổ phiếu nào sẽ có được, họ có thể chi tiền cho các quỹ tương hỗ. Trong các quỹ tương hỗ, một người quản lý quỹ tương hỗ, người có sự hiểu biết tuyệt vời về thị trường chứng khoán sẽ quản lý tiền của bạn và bạn sẽ nhận được lợi nhuận tốt cho khoản đầu tư ban đầu của bạn.

Rủi ro cùng với phần thưởng được bão hòa trong đầu tư thị trường cổ phiếu. Trong trường hợp bạn chi tiền cho cổ phiếu, về cơ bản mạnh mẽ, thì mối đe dọa mất hiệu trưởng của bạn là ít hơn. Trong trường hợp bạn chi tiền cho cổ phiếu DUD, thì bạn có thể mất số tiền đầu tư mà không cần lãi. Bạn cần chăm sóc số tiền bạn chi tiền cho cổ phiếu và chi tiền cho các cổ phiếu mạnh về cơ bản bao gồm tiềm năng tăng trưởng tốt ở trung tâm và dài hạn.

Hầu hết các nhà đầu tư vì yếu tố tham lam chi tiền cho các cổ phiếu rẻ tiền không mạnh về cơ bản, để tạo ra tiền khổng lồ. Có nhiều lần chạy và cổ phiếu có giá trị bằng không đã chạy khoảng 100 đô la. Mọi người đã kiếm được tiền tốt nếu họ bỏ cuộc, một khi con bò chạy ở đó là đỉnh cao. Nhưng rất nhiều người giữ lại các cổ phiếu đã thuyết phục rằng họ có thể tăng cao hơn tuy nhiên khi gấu bắt đầu cản trở các cổ phiếu, các nhà đầu tư không thể bán cổ phiếu của họ vì bạn không thể tìm thấy người mua cho cổ phiếu DUD trên thị trường.

Thị trường cổ phiếu là một thay thế tuyệt vời cho đầu tư. Trong trường hợp bạn đang nghĩ về một khoản đầu tư dài hạn thì đó là một lựa chọn tuyệt vời. Nhưng, bạn không bao giờ được đầu tư tất cả lợi nhuận của bạn một công ty. Không bao giờ đặt tất cả trứng của bạn vào một giỏ. Đồng thời bạn nên chi tiền cho các quỹ tương hỗ, tiết kiệm ngân hàng, trái phiếu, v.v., có thể mang lại lãi suất cố định.