Facebook Twitter
dollarbender.com

Aktiesystem

Publicerat på Oktober 9, 2023 av Todd Marvel

Du kan inte tjäna pengar på marknaden om du inte har en allvarlig metod för handel. För att uppnå betydande avkastning ofta måste du välja ett handelssystem som har klarat tidens test.

För det första, varför avslöjar vi inte vad ett handelssystem betyder. Detta är ett band med specifika parametrar som bestämmer in- och utgångspunkter för bekräftat eget kapital.

Några av de normala tekniska analysverktygen som bygger dessa parametrar är: rörliga medelvärden, stokastiska, oscillatorer, relativa styrka och Bollinger -band. Ibland kombineras flera av formulärerna för att göra en regel. Till exempel använder MA crossover-systemet två rörliga medelparametrar (långsiktigt och kortsiktigt) för att göra en regel som beställer dig att köpa när de kortsiktiga korsarna över framtiden och sälja när det motsatta har. I vissa fall använder en regel endast en indikator. Något kan ha en regel som förhindrar alla köp om inte den relativa styrkan är över en viss nivå. Detta är emellertid en kombination av var och en av dessa former av regler som bildar ett handelssystem.

Eftersom framgången för hela systemet beror på riktlinjerna för riktlinjerna försöker systemhandlare optimering för att kunna hantera risker, öka vinsterna och säkerställa långsiktig stabilitet. Det görs genom modifiering av olika parametrar inom varje regel. Optimering kan dock förbättra resultaten endast marginellt. Blandningen av parametrar kan vara nyckeln till framgången för något.

I ett mycket effektivt system reglerar de bästa reglerna för hjärtat. Det kastar alla känslor ur handeln. Investerare, som försummar att hantera förluster, ofta gissa sina beslut och befinner dig förlorare. Om ett förutvecklat system följs behöver inte systemhandlare fatta något beslut eftersom systemet inte är empiriskt utan automatiserat. Att minska sådana mänskliga ineffektivitet ger mer vinster.

Handelssystem är dock komplexa. De kan behöva god kunskap om teknisk analys, förmågan att fatta empiriska beslut och en god förståelse för hur parametrar fungerar.