Facebook Twitter
dollarbender.com

Håll Ett öga På Fondens Inlösenpriser

Publicerat på Mars 16, 2022 av Todd Marvel

Detta är en annan av dessa aktiviteter i finansbranschen som skjuter under radarskärmen för alla investerare men som eventuellt kan hindra avkastningen i dina fonder.

Inlösenkostnader är en utskjutning av den marknadstimande skandalen som träffade fondindustrin 2003. Marknadstider-individuella handlare-använder fonden för att snabbt handla värdepapper baserat på snabbt föränderliga marknadsförhållanden, särskilt avvikelser mellan dina amerikanska och internationella marknader. Generellt sett är marknadstiming laglig, och ibland kan det höja nettotillgången för en fond.

Vårt mål är vanligtvis att vara i aktiefonder i en marknadsrally och ut när aktierna vänder söderut. Men i nästan varje fall håller vi oss på medel i veckor eller månader tills en trend upplöses.

Den kortsiktiga handeln (ett par dagar) som gjorts av vissa fondägare resulterar emellertid i högre och högre inlösen. När handlare får ut sina vinster från marknadstiming måste fondförvaltare sälja andra värdepapper för att förbättra pengarna. Det resulterar alltid i klättringsmäklare och skatteräkningar för vissa andra kunder. När handlare hoppar in och ut från en fond har chefen inte möjlighet att sätta sina pengar för att arbeta med fördelen med alla fondinnehavare.

Så detta är en bra idé att förstå dina fonders inlösen. De allra bästa fonderna har ensiffriga eller låga tvåsiffriga priser. Vissa medel har dock kostsamma trippelsiffriga priser. De flesta analytiker anser att en utmärkt fond måste ha en inlösenskurs under 40%.

Redan vill det gå av frågan. För de flesta medel kan du hitta avgifter på 1-2% på uttag som gjorts inom 90 dagar efter investeringar. Ibland åläggs avgiften i tolv månader.

Naturligtvis förekommer nästan all timing i aggressiva medel som innehåller flyktiga lager som är nådda av stora priskvängningar. Internationella medel kan också vara mål för marknadstimers.

Du kommer att få in inlösenräntorna för sina medel genom att kontrollera de årliga och halvårliga rapporterna på företagets webbplats eller på Securities and Exchange Commission -webbplatsen. Vilket kommer att ta mer grävning som många investerare bryr sig om att uppnå, tror vi. Inuti vår åsikt är det lättare att ringa fonden och göra en utredning.

När du har fått en uppenbar bild av sina fondernas inlösenräntor kan du fatta det bästa beslutet om vinsterna i fonden möjliggör högre kostnader acceptabla.